Warto wiedzieć

Każdy z nas żyje w określonej sytuacji rodzinnej, majątkowej i gospodarczej. Różnorodność tych sytuacji powoduje, że zagadnienie sukcesji i planowania spadkowego jest kwestią bardzo indywidualną i wymaga wielopłaszczyznowego podejścia do sprawy. 

By móc zobrazować złożoność zagadnień, zachęcamy do rozważenia kilku z podstawowych płaszczyzn obrazujących podstawowe problemy.

 

Zabezpieczenia prawne

Dużo czasu, pracy i wysiłku kosztuje budowanie tych wszystkich dóbr, które określamy jako nasz majątek. Jeżeli chodzi o zagadnienia prawne dotyczące zarządzania i ochrony majątków to generalnie mamy do czynienia najczęściej z dwoma sytuacjami; robimy to świadomie wykorzystując do tego odpowiednie instrumenty prawne lub pozostawiamy wszystkie sprawy woli ustawodawcy i regulującym je przepisom.

Jeżeli chcemy chronić majątek w sposób świadomy powinnyśmy skorzystać z instrumentów prawnych dopasowanych do naszej aktualnej sytuacji. Do tej grupy możemy zaliczyć np.:

TESTAMENT – to zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Skutki prawne testamentu powstają z chwilą śmierci spadkodawcy. Korzystając z narzędzia prawnego jakim jest testament należy pamiętać o instytucji zachowku.

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE – małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność majątkową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowę można zawrzeć przed zawarciem małżeństwa. Warto pamiętać, że umowy majątkowe małżeńskie obowiązują tylko za życia małżonków.

ODPOWIEDNIA FORMA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTWA – ze względu na charakter prowadzonej działalności (np. usługi, produkcja), ponoszone ryzyko biznesowe (np. rozmiar działalności, specyfikę branży, kontrahenci) oraz zależności właścicielskie (np. jedyny właściciel, wspólnicy) przedsiębiorstwo powinno być prowadzone w takiej formie prawnej, która pozwoli zabezpieczyć majątek zarówno firmowy jak i osobisty. Są to kwestie bardzo indywidualne i wybór formy prowadzenia przedsiębiorstwa należy rozważyć na wielu płaszczyznach.

foto1 foto2