Warto wiedzieć

Każdy z nas żyje w określonej sytuacji rodzinnej, majątkowej i gospodarczej. Różnorodność tych sytuacji powoduje, że zagadnienie sukcesji i planowania spadkowego jest kwestią bardzo indywidualną i wymaga wielopłaszczyznowego podejścia do sprawy. 

By móc zobrazować złożoność zagadnień, zachęcamy do rozważenia kilku z podstawowych płaszczyzn obrazujących podstawowe problemy.

 

Zabezpieczenia finansowe

Nieodzownym elementem naszej rzeczywistości gospodarczej są szeroko rozumiane finanse.  Kwestie związane z zaspokajaniem codziennych potrzeb, zarabianiem pieniędzy, pomnażaniem dóbr czy dolegliwości fiskalne towarzyszą nam jako osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom. O nich myślimy, analizujemy i szukamy korzystnych rozwiązań. A co w przypadku zdarzeń nagłych, nieoczekiwanych, ale tak samo pewnych jak wyżej wymienione? Co zrobić gdy zabraknie głowy rodziny, a pojawią się długi spadkowe? Skąd wziąć niezbędny kapitał na spłatę spadkobierców zmarłego wspólnika? Często są to kwoty, z których wysokości zdajemy sobie sprawę dopiero po fakcie. Niejednokrotnie sumy te powodują, że jedyną możliwością jest droga postępowania sądowego i sprzedaż składników majątku, zarówno osobistego, jak i firmowego. W przypadku większości jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek osobowych najczęściej jest to jedyna droga. Inną możliwością jest posiadanie odpowiedniej kwoty pieniężnej zabezpieczającej przyszłe roszczenia spadkobierców lub instytucji publicznych (ZUS, US). I tu nasuwa się kolejne ważne pytanie, skąd ją wziąć?

foto1 foto2

 

Na rynku jest co najmniej kilka instrumentów finansowych, które mogą zbudować kapitał do wykorzystania w tak trudnych momentach. Jednym z najmniej docenianych, a przede wszystkim „działającym” i pewnym instrumentem w chwili śmierci jest Polisa Życiowa. Instrument tego typu ma trzy zasadnicze cechy dające mu przewagę nad innymi rozwiązaniami finansowymi. Po pierwsze jest najtańszym sposobem pozyskania kapitału w sytuacji odejścia bliskiej osoby, właściciela firmy czy też wspólnika. Towarzystwa ubezpieczeń na życie w chwili zawarcia umowy dają gwarancję, że bez względu na czas - miesiąc, rok, czy 10 lat - a co za tym idzie bez względu na liczbę opłaconych składek – 200, 2400, czy 7000 zł – wypłacą wskazaną w polisie sumę pieniędzy. Po drugie są najszybszym sposobem otrzymania wymaganej kwoty. Większość warunków ogólnych dodanych do umów ubezpieczenia mówi o maksymalnie 30 - dniowym terminie wypłaty, do którego zobligowane jest Towarzystwo. A po trzecie polisy na życie pozwalają nam uniknąć dodatkowych kosztów związanych z podatkami. Środki z polis nie podlegają opodatkowaniu z tytułu podatku od zysków kapitałowych, jak i podatku od spadków i darowizn, i co najważniejsze przekazywane są osobom lub instytucjom wskazanym w polisie.