Warto wiedzieć

Każdy z nas żyje w określonej sytuacji rodzinnej, majątkowej i gospodarczej. Różnorodność tych sytuacji powoduje, że zagadnienie sukcesji i planowania spadkowego jest kwestią bardzo indywidualną i wymaga wielopłaszczyznowego podejścia do sprawy. 

By móc zobrazować złożoność zagadnień, zachęcamy do rozważenia kilku z podstawowych płaszczyzn obrazujących podstawowe problemy.

 

Szkolenia

Organizujemy profesjonalne szkolenia z zakresu m.in.

  • Planowania spadkowego
  • Świadomego zarządzania własnym majątkiem, a także ochrony majątku
  • Sposobów budowania kapitału oraz wykorzystania produktów finansowych
  • Odpowiedzialności członków zarządu oraz członków rad nadzorczych spółek kapitałowych związanych z pełnionymi funkcjami
  • Podstaw prawa handlowego
  • Aspektów prawnych tworzenia, funkcjonowania, kontroli, a także likwidacji przedsiębiorstw

 

Podczas szkoleń uczestnicy mają możliwość zapoznania się z zagrożeniami prawnymi, finansowymi i podatkowymi wynikającymi z braku odpowiednich zabezpieczeń.

Adresatami szkoleń są głównie przedsiębiorcy, wspólnicy spółek osobowych, a także członkowie zarządu oraz członkowie rad nadzorczych.

foto1 foto2

 

W trakcie szkoleń w praktyczny i jasny sposób przekazujmy wiedzę zarówno z zakresu prawa jak i finansów. Tak przeprowadzone szkolenie gwarantuje uczestnikom szkolenia możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Oferujemy szkolenia otwarte lub dla zorganizowanych grup uczestników.
Organizujemy także szkolenia dedykowane. Zakres tematyczny i terminy są uzgadniane indywidualnie i dopasowane do aktualnych potrzeb Zamawiającego.